Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

S pristopom k Pogojem uporabe aplikacije DRAJV lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, hrani in obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja Pogojev uporabe aplikacije DRAJV.

Podatki, ki nam jih posredujete

Z uporabo aplikacije DRAJV nam posredujete naslednje osebne podatke:

 • kontaktne podatke:
  • ime in priimek,
  • naslov,
  • naslov elektronske pošte,
  • telefonska številka,
  • datum rojstva;
  • davčna številka (obvezen podatek samo ob zahtevi kode za popust);
 • informacije, posredovane z vašega Facebook računa, če se z njim prijavite v mobilno aplikacijo DRAJV, kot so vaš javni profil (ime in priimek, profilna slika, starostna skupina, spol, jezik, država in druge javne informacije), seznam prijateljev, naslov elektronske pošte, razmerja z drugimi Facebook uporabniki (pri tem se vaše Facebook geslo obdeluje neposredno prek Facebookovih strežnikov, tako da ne prehaja skozi naše sisteme in do njega nimamo dostopa);
 • informacije, posredovane iz Google računa – v primeru, da se uporabnik registrira z Google računom;
 • informacije, posredovane iz Apple računa – v primeru, da se uporabnik registrira z Apple računom;
 • podatke o vozilu ter njegovem zavarovanju, kot je številka šasije, ki jo je mogoče povezati z vami, podatek o datumu poteka zavarovanja (skadenca), podatek o tem ali imate vozilo zavarovano pri Zavarovalnici Triglav, d.d.;
 • podatek o številki Petrol klub kartice, če ga vnesete v aplikacijo;
 • informacije iz komunikacij in drugih vsebin, ki jih posredujete ali delite preko aplikacije DRAJV, na primer fotografije in (video)posnetke.

Podatki, ki jih zbiramo z aplikacijo

Če uporabljate aplikacijo, lahko preko avtomatiziranega sistema zbiramo naslednje osebne podatke:

 • lokacijske podatke, ki jih zapiše vaša mobilna naprava;
 • podatke o vožnjah: o posamezni vožnji (datum in čas vožnje – začetek, konec in skupen čas vožnje, št. prevoženih kilometrov, povprečna hitrost, največja hitrost, prekomerne sile (št. pospeškov, št. zaviranj, št. voženj v ovinek), premik/uporaba telefona, zemljevid vožnje, št. doseženih točk) ter skupno vseh voženj (št. prevoženih kilometrov, št. voženj, povprečna hitrost vseh voženj, največja hitrost vseh voženj, trajanje prekoračitve hitrosti v % glede na vse vožnje, delež prekoračitve hitrosti, skupen čas voženj, skupno število doseženih točk, odstotek doseženega popusta);
 • podatke o doseženih izzivih;
 • podatke o že zbranih kodah za popust in odstotku popusta, ki ga lahko uveljavljate s posamezno kodo;
 • tip mobilne naprave, ki jo uporabljate;
 • različica operacijskega sistema, nameščenega na mobilni napravi;
 • identifikacijske podatke vaše mobilne naprave (npr. unique device identifier ali enotni identifikator naprave);
 • IP-naslov;
 • informacije o uporabi aplikacije (npr.: pogostost uporabe aplikacije, časovni okviri uporabe aplikacije ipd.).

Za normalno delovanje aplikacije DRAJV so potrebni vsi sklopi dovoljenj za dostop do funkcionalnosti naprave in podatkov na napravi, ki jih zahteva aplikacija. Morebitna dovoljenja lahko po opisu presegajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, določene v teh pogojih. To je posledica s strani ponudnika operacijskega sistema (Android, iOS) vnaprej določenih sklopov dovoljenj, ki so omogočeni aplikacijam. Ne glede na morebiten drugačen prikaz obsega dostopa do vaših osebnih podatkov na napravi oziroma do podatkov o uporabi naprave v pregledu dovoljenj izbranega ponudnika operacijskega sistema se vaši osebnih podatki z aplikacijo DRAJV obdelujejo zgolj v obsegu in za namene, določene v teh pogojih.

Za namen razvoja in spremljanja uporabniške izkušnje, zagotavljanja delovanja vseh funkcionalnosti ter nadgrajevanja varnosti uporabe aplikacija DRAJV preko platforme Firebase (Firebase Analytics in Firebase Crashlytics) v upravljanju družbe Google Inc. zbira tudi podatke o ID uporabnika s platforme DRAJV, naslovu elektronske pošte, imenu in priimku uporabnika, znamki in modelu telefona, vrsti in verziji operacijskega sistema nameščenega na mobilni napravi, verziji DRAJV aplikacije in resoluciji zaslona mobilne naprave. Navedeni podatki se v okviru platforme Firebase (Firebase Analytics in Firebase Crashlytics) v upravljanju družbe Google Inc. obdelujejo za namen razvoja aplikacije DRAJV in analitike uporabe aplikacije DRAJV. Za potrebe odprave napak se obdeluje le podatek o ID uporabnika. Več podatkov o obdelavi vaših osebnih podatkov s platformo Firebase je na voljo na povezavi.

Podatki, ki jih zbiramo na spletni strani

Kot večina spletnih strani tudi triglav.si in drajv.triglav.si uporabljata tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletne strani in napravi, s katero dostopate do spletne strani. Več informacij o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.triglav.si.

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • razvoj, upravljanje, izboljševanje in zagotavljanje vseh funkcionalnosti storitve zdaj in v prihodnje ter za upravljanje vašega uporabniškega računa;
 • razumevanje in analiziranje uporabniških trendov in preferenc uporabnikov zaradi izboljšanja delovanja in videza storitve, razvoj novih lastnosti in funkcionalnosti storitve ter zaradi izboljšanja uporabniške izkušnje;
 • oceno stopnje varnosti vaše vožnje zaradi pridobitve popusta pri zavarovalni premiji;
 • zagotavljanje podpore uporabnikov in odpravo tehničnih težav;
 • varstvo interesov in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe, ali katere koli druge pogodbe, sklenjene med vami in upravljavcem (npr. sklenitev, izvajanje, spremljanje in odpoved pogodbe);
 • izvedbo analize vaših voženj ter v raziskovalne in statistične namene, oz. za namene izvedbe skupinske analize meritev, ki bo vključevala vaše podatke in objavo rezultatov skupinske analize (vaši osebni podatki bodo objavljeni zgolj v anonimizirani obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika);
 • komuniciranje z vami;
 • segmentirano neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profila, ki ga izvaja Zavarovalnica Triglav, d. d., za trženje svojih produktov in storitev ter za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (npr. Zavarovalnica Triglav, d .d., Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d .d., Skupna pokojninska družba, d. d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu), v okviru aplikacije DRAJV ali na z vaše strani posredovan elektronski naslov;
 • obveščanje oz. vzpostavitev kontakta s strani zavarovalnice za pravočasno unovčitev kode za popust pri obnovi ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja ali zavarovanja Mladi voznik, ki jo je uporabnik aplikacije DRAJV pridobil s snemanjem voženj;
 • za potrebe izvajanja bonitetnih programov, t. j. nudenja raznih bonov ugodnosti in dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je za stranko popolnoma prostovoljna;
 • druge namene v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zakonodajo s področja zavarovalništva.

Hramba podatkov

Zavarovalnica vaše osebne podatke, pridobljene preko mobilne aplikacije DRAJV, hrani še 5 let po prenehanju njene uporabe. Osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe, kamor sodijo tudi podatki o pridobljenih popustih in kodah, ki so bile vnovčene za popust, zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe (Zakon o zavarovalništvu). V primeru izbrisa računa v aplikacij DRAJV se vaši osebni podatki, pridobljeni preko aplikacije DRAJV, razen podatkov, potrebnih za identifikacijo zahteve za izbris (ime, priimek, e-naslov, datum rojstva in datum izbrisa računa) trajno izbrišejo, vključno s podatki o vožnjah ter pridobljenih popustih, in jih ni mogoče obnoviti.

Pravice posameznikov

Kot uporabnik mobilne aplikacije DRAJV lahko kadarkoli zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov ali izbris računa in s tem osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami v aplikaciji DRAJV. Pisno zahtevo naslovite na: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si, v pomoč pa so vam lahko tudi spletni obrazci, dostopni na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

Nadzor nad varstvom osebnih podatkov v RS izvaja Informacijski pooblaščenec RS.

V primeru, da ste uporabljali in/ali ste se registrirali za uporabo mobilne aplikacije DRAJV, ne pristopite pa k Pogojem uporabe, mobilne aplikacije DRAJV ne morete uporabljati.

V primeru, da se posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo mobilne aplikacije DRAJV, naknadno s temi pogoji ne strinja oz. se ne strinja z nameni obdelave v okviru aplikacije DRAJV (vključno z neposrednim trženjem, ki vključuje profiliranje), lahko svoj uporabniški račun izbriše (v uporabniških nastavitvah, pod nastavitve zasebnosti) oz. poda zahtevo za izbris uporabniškega računa na: drajv@triglav.si. Hkrati z izbrisom računa se izbrišejo tudi vsi podatki o vožnjah ter pridobljenem popustu, ki ga posledično ni več moč uveljavljati kot ugodnost pri sklepanju zavarovanj.

V tem primeru bo Zavarovalnica Triglav trajno izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke o že zbranih ugodnostih popustih in kodah za popust, tako da teh ne bo mogoče več uporabiti.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti Zavarovalnice Triglav, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice.

Zbiranje podatkov o geolokaciji

Zavarovalnica lahko zaradi zagotavljanja storitve in za druge zgoraj opredeljene namene obdeluje naslednje geolokacijske podatke: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), hitrost, smer, prevožena pot in nadmorska višina, ter druge diagnostične kode in podatke o vožnji.

Omenjeni podatki se zbirajo zgolj in samo za namen izračuna ocen posameznih voženj in se ne delijo s tretjimi osebami. Uporabnik izrecno in nedvoumno poda soglasje za deljenje podatkov o svoji lokaciji v ustreznem pojavnem oknu v aplikaciji. Za uporabo večine funkcionalnosti aplikacije zadostuje dovoljenje za dostop do lokacije samo med uporabo aplikacije.

Dostop do lokacije med izvajanjem v ozadju

Če uporabnik izbere možnost avtomatičnega snemanja voženj, mora za to aplikaciji ves čas zagotoviti dostop do lokacije naprave, tudi ko ta in v aktivni uporabi oz. se izvaja v ozadju (ang. access to location in background). Uporabnik omenjeno soglasje prav tako poda z izbiro ustreznega potrditvenega gumba v aplikaciji.

S slednjo fukncionalnostjo naprava s pomočjo vgrajenega GPS sprejemnika zaznava premike naprave, ki na podlagi vgrajenih algoritmov ustrezajo vožnji z vozilom ter na podlagi tega samodejno prične z začetkom ali prekinitvijo snemanja voženj.

Podatki se ne delijo s tretjimi osebami za namene spremljanja aktivnosti v drugih aplikacijah ali spletnih mestih.


Uporabniki in druge osebe, ki obdelujejo osebne podatke

Zavarovalnica Triglav, d. d., osebnih podatkov uporabnikov mobilne aplikacije DRAJV ne posreduje tretjim osebam.

Izjema so lahko:

 • nadzorni in drugi državni organi na podlagi upravičene pisne zahteve za potrebe (vodenja) konkretnega postopka in imajo za dostop podlago v zakonu;
 • druge upravičene osebe, ki se izkažejo s pisno privolitvijo uporabnika mobilne aplikacije DRAJV ali imajo za pridobitev podatkov ustrezno podlago v zakonu;
 • nekateri pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov pa podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun ter po navodilih in skrbnim nadzorom Zavarovalnice Triglav, d. d. (npr. ponudniki IT storitev, tiskarji, partnerji pri izvajanju nagradnih iger ter izvajalcih tržnih in marketinških storitev ipd.).

Ljubljana, 24. 5. 2021

Complementary Content
${loading}