POGOJI UPORABE APLIKACIJE DRAJV

 

1. DRAJV

V Zavarovalnici Triglav, d. d., brezplačno in vsakomur ponujamo možnost uporabe mobilne aplikacije DRAJV, ki deluje na osnovi telematike. Z uporabo aplikacije DRAJV lahko vozniki analizirajo svoje vožnje, spremljajo vozne navade, jih izboljšujejo in prihranijo pri avtomobilskem zavarovanju. Aplikacija je izredno preprosta za uporabo in omogoča takojšno povratno informacijo.

Aplikacija DRAJV se uporablja za zbiranje in prikaz podatkov o vožnji. Med vožnjo se izvaja proces zbiranja podatkov, ki ni moteč za voznika. Po končani vožnji aplikacija pripravi poročilo, ki vsebuje pregled poti, prekoračitve hitrosti in druge nepravilnosti, ki so se zgodile na poti, ter končni rezultat, ki določa kakovost in varnost vožnje.

 

Glavne funkcionalnosti aplikacije DRAJV so:

 

2. Kaj potrebujete za uporabo mobilne aplikacije DRAJV?

Mobilna aplikacija DRAJV je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android ali iOS in vgrajenim GPS-sistemom. Delovanja mobilne aplikacije na drugih napravah ne zagotavljamo. Potrebna verzija posameznega operacijskega sistema je zapisana na spletni strani http://drajv.triglav.si/faq - pod sklopom »Kaj je DRAJV?«. Mobilno aplikacijo si lahko uporabniki na pametni telefon brezplačno naložijo v ustrezni trgovini: za telefone z operacijskim sistemom Android obiščejo Google Play, za telefone z operacijskim sistemom iOS pa App Store.

 

3. Brezplačna uporaba in registracija

Uporaba aplikacije je brezplačna, po ceniku operaterja se uporabniku aplikacije zaračuna le prenos podatkov. Za uporabo aplikacije se je potrebno registrirati, in sicer z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonska številka in elektronski naslov.

 

4. GPS in prenos podatkov

Pri snemanju voženj morate imeti v telefonu vklopljen GPS, na kar vas bo aplikacija tudi opozorila. Natančnost poti, zabeležene v aplikaciji, je odvisna od natančnosti GPS podatkov, ki so odvisni od več dejavnikov: aparata, lokacije in dostopnosti satelitov glede na lego telefona, vremena, ostalih elektronskih naprav v bližini telefona, ki lahko delujejo moteče. Vklopljen prenos podatkov v telefonu lahko včasih pozitivno vpliva na točnost GPS podatkov. Po končanem snemanju vožnje lahko preverite oceno vožnje, za kar pa morate imeti vklopljen mobilni prenos podatkov ali vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi. Izračun ocene vaše posamezne vožnje zahteva manj kot 0,1 MB prenosa podatkov, minimalen prenos podatkov pa zahteva še prikaz preteklih rezultatov voženj, izzivov, prikaz zemljevidov in brskanje po zemljevidu. Prenos podatkov se zaračuna po ceniku operaterja in je v celoti strošek uporabnika. Večina uporabnikov pametnih telefonov ima pri svojem operaterju že izbran paket, v katerega je vključena določena količina prenosa podatkov, zato se o tem pozanimajte pri mobilnem operaterju. Za snemanje voženj morate imeti torej vklopljen samo GPS, in ker ta storitev ni plačljiva, lahko svoje vožnje brez skrbi snemate tudi v tujini. Kadar gostujete v tujem omrežju, bodite previdni le pri izračunu ocene vožnje. Izračuna ocene vožnje vam namreč ni treba narediti takoj po končani vožnji – to lahko izvedete kadar koli pozneje, npr. ko ste v omrežju domačega operaterja ali povezani v omrežje Wi-Fi.

 

5. Morebitne težave

Aplikacija DRAJV je sama po sebi majhen porabnik baterije. Ker pa morate imeti med snemanjem vožnje vklopljen GPS, se lahko baterija telefona izprazni hitreje kot sicer. Če je stanje baterije nizko, vam svetujemo, da snemanje vožnje zaključite oziroma vožnje sploh ne začnete snemati. Če se zaradi prazne baterije vaš telefon izklopi, se lahko zgodi, da vaša vožnja ne bo zabeležena. To se lahko izjemoma zgodi še v nekaterih primerih: slab signal, težave z GPS in druge tehnične težave na strani uporabnikovega telefona. V teh primerih podatkov o vožnji ni mogoče obnoviti, za kar Zavarovalnica Triglav, d. d., ne prevzema odgovornosti.

 

6. Položaj telefona in zagon aplikacije

Ob začetku snemanja in med vožnjo mora biti vaš telefon ves čas pravilno nameščen. Aplikacija DRAJV preko giroskopov v mobilni napravi spremlja njeno gibanje oziroma delovanje fizikalnih sil (pospeškov) na napravo. Predlagamo vam, da telefon pred začetkom vožnje namestite v varen nosilec za telefone ali na varno odlagalno mesto, saj vas lahko v primeru prometne nesreče nepritrjeni predmeti v vozilu poškodujejo. GPS v telefonu bo deloval bolj točno, če boste imeli telefon v nosilcu ali na drugem vidnem mestu (najbolje v bližini vetrobranskega stekla), pri čemer naj se telefon ne premika.  Zgornji del telefona mora biti obrnjen proti sprednji strani vozila, zaslon telefona pa mora biti zgoraj. Preverite, ali je telefon postavljen dovolj trdno, da med vožnjo ne bo zdrsnil. Med snemanjem vožnje vse funkcionalnosti telefona delujejo nemoteno, prav tako tudi klici. Telefoniranje in uporabo telefona med vožnjo vam močno odsvetujemo. V aplikaciji (velja samo za Android operacijski sistem) si lahko nastavite avtomatični SMS odziv na prejeti klic, pri čemer boste dodatno poskrbeli za svojo varnost. Pri vožnji morate upoštevati pravila varne vožnje in cestnoprometne predpise. Upoštevajte dejstvo, da je zbranost pri vožnji zelo pomembna za varno vožnjo, zato poskrbite, da aplikacijo zaženete pred začetkom vožnje in snemanje zaključite po opravljeni vožnji, med vožnjo pa vso pozornost namenite izključno vožnji.

Aplikacijo DRAJV na telefonu uporabljajte le kot voznik vozila. Kadar ste v avtomobilu kot sopotnik, voženj ne snemajte, saj je potrebno ocenjevati lastno vožnjo. Aplikacijo DRAJV lahko uporablja kdorkoli, do popusta pa so upravičene samo fizične osebe, ki bodo sklenile avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, d. d. Ocena voženj se lahko uporablja le za potrebe dodeljevanja popusta pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav, d. d.

OPOZORILO: Vsakršen premik telefona lahko vpliva na zaznavanje sil in poslabša končno oceno take vožnje.

 

7. Kako aplikacija snema vašo vožnjo?

Aplikacija DRAJV med snemanjem vožnje meri hitrost, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. DRAJV ima prednaložene podatke o tem, kolikšne so hitrostne omejitve na določenih odsekih cest, in pri vaši vožnji sproti zaznava vse prekoračitve. Vir prostorskih podatkov za ceste v Sloveniji je podjetje Monolit, d. o. o. Na oceno vožnje vpliva višina prekoračitve hitrosti - višja prekoračitev dovoljene hitrosti prinaša slabšo oceno vožnje. V skladu z veljavnim Zakonom o pravilnih cestnega prometa in o voznikih so mogoča določena odstopanja (toleranca), pri čemer prekoračitve hitrosti do 5 km/h oziroma do 7 km/h ne vplivajo negativno na končni rezultat.

 

8. Točkovanje

Doseženo število točk se izračuna v aplikaciji DRAJV na podlagi vaše vožnje: upoštevajo se hitrostne omejitve in delovanje čezmernih sil (pri pospeševanju, zaviranju in vožnji v ovinek). Skupno je mogoče pridobiti največ 100 točk. Ocena temelji na kompleksno postavljenih parametrih in je kombinacija navedenih meril, od katerih ima največji vpliv upoštevanje hitrostnih omejitev, sledijo pa sile pri zaviranju, pospeševanju, vožnji v ovinek in tip ceste, po kateri vozite.

Pri skupnem točkovanju – končni oceni/rezultatu upoštevamo vse vaše vožnje. Za izpolnitev prvega pogoja za popust (5 %) morate posneti vsaj 10 voženj, ki so daljše od 3 km, skupno število prevoženih kilometrov mora biti 300 ali več. Ob tem morate izpolniti tudi merilo doseženih vsaj 90 točk ali več. Ob tem pa:

Z nadaljevanjem snemanja voženj lahko popust povečujete z mesečno posnetimi vožnjami v skupni dolžini vsaj 200 oz. 400 kilometrov in skupnem rezultatu vsaj 90 točk.

Svetujemo vam, da ste pri pridobivanju zadostnega števila točk potrpežljivi. Če imate prevoženih že več kot 300 km in imate skupno oceno nižjo od 90 točk, vam priporočamo, da posnamete nekaj res dobrih voženj in si s tem dvignete skupno oceno na vsaj 90 točk. Prepričani smo, da boste poleg pridobljenega popusta pri zavarovanju s tem postali tudi varnejši voznik.

Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do spremembe načina točkovanja, pri čemer sprememba ne vpliva na točkovanje že opravljenih voženj.

 

9. Popusti

Če se boste izkazali kot varen voznik in bo vaša skupna ocena voženj vsaj 90 točk, vam v Zavarovalnici Triglav ponujamo različne popuste pri sklenitvi zavarovanja:

a) Do 25 % popust pri sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja ali obnovi obstoječega:

Pri zbiranju popustov mora biti skupni rezultat voženj vedno vsaj 90 točk. Maksimalni seštevek popusta je omejen na 25 %. Popust se prizna na zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), zavarovanje voznika (AO+) in avtomobilsko kasko zavarovanje.

b) Znižano doplačilo za mladega voznika:

Popuste pri zavarovanju uveljavite s kodo, ki jo lahko pridobite v aplikaciji DRAJV, ko izpolnite pogoje, navedene v točki 8.

 

Pravila uporabe kod za popuste:

Po oddaji zahteve za pridobitev kode, se vam ta avtomatično pošlje na e-naslov. Kodo imate vedno na voljo tudi v aplikaciji, pod Popusti – Že zbrane kode.

Eno kodo lahko zbirate 12 mesecev od začetka pridobivanja pogojev za pridobitev kode. Če po 12 mesecih ne boste podali zahteve za pridobitev kode, se bo ta generirala avtomatično. Koda je veljavna 1 leto.

 

Pridobljeno kodo za popust lahko uporabite pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pod naslednjimi pogoji:

 

10. Ostala določila

Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico, da aplikacijo DRAJV spremeni, zamenja ali nadgradi, po predhodnem obvestilu tudi umakne.

Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico, da spremeni sistem pridobivanja in obračunavanja popustov.

Ob nadgradnji aplikacije vam priporočamo, da si to takoj posodobite, saj boste le tako lahko izkoristili nove funkcionalnosti in popuste.

V primeru težav z uporabo aplikacije ali njenega nepravilnega delovanja se obrnite na naš klicni center, na brezplačno telefonsko številko 080 2864 ali na elektronski naslov drajv@triglav.si.

Zavarovalnica Triglav ne odgovarja za kakršne koli napake v delovanju aplikacije in nezmožnost uporabe aplikacije, katerih vzrok izvira iz naprave, s katero uporabnik uporablja aplikacijo ali iz informacijskega sistema, ki deluje na uporabnikovi napravi.

Vse zlorabe aplikacije in popustov, ki izhajajo iz nje, so kaznive.

Pogoji uporabe aplikacije se lahko spremenijo po predhodni objavi na spletni strani in opozorilu uporabniku ob posodobitvi aplikacije.

 

11. Varstvo osebnih podatkov

S pristopom k Pogojem uporabe aplikacije DRAJV lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja Pogojev uporabe aplikacije DRAJV.

 

Podatki, ki nam jih posredujete

Z uporabo aplikacije DRAJV nam posredujete naslednje osebne podatke:

 

Podatki, ki jih zbiramo z aplikacijo

Če uporabljate aplikacijo, lahko preko avtomatiziranega sistema zbiramo naslednje osebne podatke:

Za normalno delovanje aplikacije DRAJV so potrebni vsi sklopi dovoljenj za dostop do možnosti in podatkov na napravi, ki jih zahteva aplikacija. Morebitna dovoljenja lahko po opisu presegajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, določene v teh pogojih. To je posledica s strani ponudnika operacijskega sistema (Android, iOS) vnaprej določenih sklopov dovoljenj, ki so omogočeni aplikacijam. Ne glede na morebiten drugačen prikaz obsega dostopa do vaših osebnih podatkov na napravi oziroma do podatkov o uporabi naprave v pregledu dovoljenj izbranega ponudnika operacijskega sistema se vaši osebnih podatki z aplikacijo DRAJV obdelujejo zgolj v obsegu in za namene, določene v teh pogojih.

 

Podatki, ki jih zbiramo na spletni strani

Kot večina spletnih strani tudi triglav.si in drajv.triglav.si uporabljata tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletne strani in napravi, s katero dostopate do spletne strani. Več informacij o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani triglav.si.

 

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 

Hramba podatkov

Zavarovalnica vaše osebne podatke, pridobljene preko mobilne aplikacije DRAJV, hrani še 5 let po prenehanju njene uporabe. Osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe, kamor sodijo tudi podatki o pridobljenih popustih in kodah, ki so bile vnovčene za popust, zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe (Zakon o zavarovalništvu). V primeru izbrisa računa v aplikacij DRAJV se vaši osebni podatki, pridobljeni preko aplikacije DRAJV, trajno izbrišejo, vključno s podatki o vožnjah ter pridobljenih popustih, in jih ni mogoče obnoviti.

 

Pravice posameznikov

Kot uporabnik mobilne aplikacije DRAJV lahko kadarkoli zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov ali izbris računa in s tem osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami v aplikaciji DRAJV. Pisno zahtevo naslovite na: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si, v pomoč pa so vam lahko tudi spletni obrazci, dostopni na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

Nadzor nad varstvom osebnih podatkov v RS izvaja Informacijski pooblaščenec RS.

V primeru, da ste uporabljali in/ali ste se registrirali za uporabo mobilne aplikacije DRAJV, ne pristopite pa k tem pogojem, mobilne aplikacije DRAJV ne morete uporabljati.

V primeru, da se posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo mobilne aplikacije DRAJV, naknadno s temi pogoji ne strinja oz. se ne strinja z nameni obdelave v okviru aplikacije DRAJV (vključno z neposrednim trženjem, ki vključuje profiliranje), lahko svoj uporabniški račun izbriše (v uporabniških nastavitvah, pod nastavitve zasebnosti) oz. poda zahtevo za izbris uporabniškega računa na: drajv@triglav.si. Hkrati z izbrisom računa se izbrišejo tudi vsi podatki o vožnjah ter pridobljenem popustu, ki ga posledično ni več moč uveljavljati kot ugodnost pri sklepanju zavarovanj.

V tem primeru bo Zavarovalnica Triglav trajno izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke o že zbranih ugodnostih in popustih, pridobljenih pred sprejemom teh pogojev uporabe aplikacije DRAJV, za katere posamezniku še ni bila izdana koda za popust,.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti Zavarovalnice Triglav, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice.

 

Zbiranje podatkov o geolokaciji

Zavarovalnica lahko zaradi zagotavljanja storitve in za druge zgoraj opredeljene namene obdeluje naslednje geolokacijske podatke: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), hitrost, smer, prevožena pot in nadmorska višina, ter druge diagnostične kode in podatke o vožnji.

Lahko se tudi odločite za izklop zbiranja podatkov o geolokaciji, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »Lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, kot so deljenje podatkov o lokaciji, še vedno pa bodo na voljo druge možnosti aplikacije, na primer historični pregled podatkov in drugi podatki, ki niso povezani s podatki o geolokaciji.

 

Uporabniki in druge osebe, ki obdelujejo osebne podatke

Zavarovalnica Triglav, d. d., osebnih podatkov uporabnikov mobilne aplikacije DRAJV ne posreduje tretjim osebam.

Izjema so lahko:

Nekateri pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov pa podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun ter po navodilih in skrbnim nadzorom Zavarovalnice Triglav, d. d. (npr. ponudniki IT storitev, tiskarji, izvajalcih tržnih in marketinških storitev ipd.).

 

Prenos podatkov zunaj teritorija držav članic EU

Storitev je v celoti bazirana na strežnikih na območju držav članic EU. Če uporabljate storitev v tretjih državah (zunaj EU), se morate zavedati, da se zaradi zagotavljanja storitve vaše informacije lahko prenašajo, shranjujejo oz. obdelujejo v tretjih državah, kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ne predpisuje tako visokih standardov kot v državah članicah EU.

 

12. Omejitev odgovornosti

Zavarovalnica Triglav ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane uporabnikom aplikacije ali tretjim osebam zaradi nepravilne uporabe aplikacije ali zaradi kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil.

 

13. Pritožbeni postopek

Zoper ravnanje Zavarovalnice Triglav je dovoljena pisna pritožba, ki jo obravnava zavarovalnica v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Pravilnikom o internem pritožbenem postopku. Pritožba se vloži pisno na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov pohvale.pritozbe@triglav.si.

 

14. Končne določbe

Ti pogoji uporabe mobilne aplikacije DRAJV so objavljeni na spletni strani drajv.triglav.si.

Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh pogojev. Uporabniki mobilne aplikacije DRAJV bodo o vseh spremembah teh pogojev obveščeni preko aplikacije DRAJV in/ali preko elektronske pošte. Če kot uporabnik mobilne aplikacije DRAJV ne sprejmete in ne potrdite spremenjenih pogojev uporabe aplikacije DRAJV, le-te ne morete več uporabljati. 

 

Morebitne spore uporabnik mobilne aplikacije DRAJV in Zavarovalnica Triglav prvenstveno rešujeta z medsebojnim dogovorom, sicer je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 18. 4. 2019