POGOJI UPORABE APLIKACIJE DRAJV 2.0

 

1. DRAJV

V Zavarovalnici Triglav, d.d., brezplačno in vsakomur ponujamo možnost uporabe aplikacije za pametne telefone DRAJV, ki deluje na osnovi telematike. Z uporabo aplikacije DRAJV lahko vozniki analizirajo svoje vožnje, spremljajo vozne navade, jih izboljšujejo in prihranijo pri avtomobilskem zavarovanju. Aplikacija je izredno preprosta za uporabo in omogoča takojšno povratno informacijo.

Aplikacija DRAJV se uporablja za zbiranje in prikaz podatkov o vožnji. Med vožnjo se izvaja proces zbiranja podatkov, ki ni moteč za voznika. Po končani vožnji aplikacija pripravi poročilo, ki vsebuje pregled poti, prekoračitve hitrosti in druge nepravilnosti, ki so se zgodile na poti, ter končni rezultat, ki določa kakovost in varnost vožnje.

Glavne funkcionalnosti aplikacije DRAJV so:

 

2. Kaj potrebujete za uporabo aplikacije

Mobilna aplikacija DRAJV je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android (5.0 in novejši) ali iOS (9.0 in novejši) in vgrajenim GPS-sistemom. Mobilno aplikacijo si lahko uporabniki na pametni telefon brezplačno naložijo v ustrezni trgovini: za telefone z operacijskim sistemom Android obiščejo Google Play, za telefone z operacijskim sistemom iOS pa App Store in jo naložijo.

 

3. Brezplačna uporaba in registracija

Uporaba aplikacije je brezplačna, po ceniku operaterja se uporabniku aplikacije zaračuna le prenos podatkov. Aplikacijo lahko uporabljate anonimno, vendar vam priporočamo, da se pred prvo uporabo registrirate in si s tem zagotovite, da bodo vaše vožnje shranjene in boste tako do njih dostopali tudi, če boste aplikacijo izbrisali, zamenjali telefon, se iz aplikacije odjavili ali kako drugače izgubili že posnete vožnje na telefonu. Z registracijo se tako izognete izgubi podatkov o že posnetih vožnjah, s katerimi pridobite kodo za popust pri zavarovanju.

 

4. GPS in prenos podatkov

Pri snemanju voženj morate imeti vklopljen GPS, na kar vas bo aplikacija tudi opozorila. Po končanem snemanju vožnje lahko preverite oceno vožnje, za kar pa morate imeti vklopljen mobilni prenos podatkov ali vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi. Izračun ocene vaše posamezne vožnje zahteva manj kot 0,1 MB prenosa podatkov, minimalen prenos podatkov pa zahteva še prikaz preteklih rezultatov voženj, izzivov, prikaz zemljevidov in brskanje po zemljevidu. Prenos podatkov se zaračuna po ceniku operaterja in je v celoti vaš strošek. Večina uporabnikov pametnih telefonov ima pri svojem operaterju že izbran paket, v katerega je vključena določena količina prenosa podatkov, zato se o tem pozanimajte pri mobilnem operaterju. Za snemanje voženj morate imeti torej vklopljen samo GPS, in ker ta storitev ni plačljiva, lahko svoje vožnje brez skrbi snemate tudi v tujini. Kadar gostujete v tujem omrežju, bodite previdni le pri izračunu ocene vožnje. Izračuna ocene vožnje vam namreč ni treba narediti takoj po končani vožnji – to lahko izvedete kadar koli pozneje, npr. ko ste v omrežju domačega operaterja ali povezani v omrežje Wi-Fi.

 

5. Morebitne težave

Aplikacija DRAJV je sama po sebi majhen porabnik baterije. Ker pa morate imeti med snemanjem vožnje vklopljen GPS, se lahko baterija telefona izprazni hitreje kot sicer. Če je stanje baterije nizko, vam svetujemo, da snemanje vožnje zaključite oziroma vožnje sploh ne začnete snemati. Če se zaradi prazne baterije vaš telefon izklopi, se lahko zgodi, da vaša vožnja ne bo zabeležena. To se lahko izjemoma zgodi še v nekaterih sicer redkih primerih: slab signal, težave z GPS in druge tehnične težave. V teh primerih podatkov o vožnji ni mogoče obnoviti.

 

6. Položaj telefona in zagon aplikacije

Ob začetku snemanja in med vožnjo mora biti vaš telefon ves čas pravilno nameščen. Predlagamo vam, da telefon pred začetkom vožnje namestite v varen nosilec za telefone ali na varno odlagalno mesto, saj vas lahko v primeru prometne nesreče nepritrjeni predmeti v vozilu poškodujejo. Zgornji del telefona mora biti obrnjen proti sprednji strani vozila, zaslon telefona pa mora biti zgoraj. Preverite, ali je telefon postavljen dovolj trdno, da med vožnjo ne bo zdrsnil. Med snemanjem vožnje vse funkcionalnosti telefona delujejo nemoteno, prav tako tudi klici. Telefoniranje in uporabo telefona med vožnjo vam močno odsvetujemo. Pri vožnji morate upoštevati pravila varne vožnje in cestnoprometne predpise. Upoštevajte dejstvo, da je zbranost pri vožnji zelo pomembna za varno vožnjo, zato poskrbite, da aplikacijo zaženete pred začetkom vožnje in snemanje zaključite po opravljeni vožnji, med vožnjo pa vso pozornost namenite izključno vožnji.

Aplikacijo DRAJV na telefonu uporabljajte le kot voznik vozila. Kadar ste v avtomobilu kot sopotnik, voženj ne snemajte, saj je potrebno ocenjevati lastno vožnjo. Aplikacijo DRAJV lahko uporablja kdorkoli, do popusta pa so upravičene samo fizične osebe, stranke Zavarovalnice Triglav, d.d. Ocena voženj se lahko uporablja le za potrebe dodeljevanja popusta pri sklepanju zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

OPOZORILO: Vsakršen premik telefona lahko vpliva na zaznavanje sil in poslabša končno oceno take vožnje.

 

7. Kako aplikacija snema vašo vožnjo

Aplikacija DRAJV med snemanjem vožnje meri hitrost, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. DRAJV ima prednaložene podatke o tem, kolikšne so hitrostne omejitve na določenih odsekih cest, in pri vaši vožnji sproti zaznava vse prekoračitve. Vir prostorskih podatkov za ceste v Sloveniji je podjetje Monolit, d.o.o. Na oceno vožnje vpliva višina prekoračitve hitrosti - višja prekoračitev dovoljene hitrosti prinaša slabšo oceno vožnje. V skladu z Zakonom o pravilnih cestnega prometa (ZPrCP) in o voznikih (ZVoZ) so mogoča določena odstopanja (toleranca), pri čemer prekoračitve hitrosti do 5 km/h oziroma do 7 km/h ne vplivajo negativno na končni rezultat.

 

8. Točkovanje

Doseženo število točk se izračuna na podlagi vaše vožnje: upoštevajo se hitrostne omejitve in delovanje čezmernih sil (pri pospeševanju, zaviranju in vožnji v ovinek). Skupno je mogoče pridobiti največ 100 točk. Ocena temelji na kompleksno postavljenih parametrih in je kombinacija navedenih meril, od katerih ima največji vpliv upoštevanje hitrostnih omejitev, sledijo pa sile pri zaviranju, pospeševanju, vožnji v ovinek in tip ceste, po kateri vozite.

Pri skupnem točkovanju – končni oceni/rezultatu upoštevamo vse vaše vožnje. Za izpolnitev pogojev za popust morate posneti vsaj 10 voženj, ki so daljše od 3 km, skupno število prevoženih kilometrov mora biti 300 ali več. Ob tem morate izpolniti tudi merilo doseženih 90 točk ali več. Ob tem pa:

Z nadaljevanjem snemanja voženj lahko popust povečujete z mesečno posnetimi vožnjami v skupni dolžini vsaj 100 oz. 200 kilometrov in skupnem rezultatu nad 90 točk.

Svetujemo vam, da ste pri pridobivanju zadostnega števila točk potrpežljivi. Če imate prevoženih že več kot 300 km in imate skupno oceno, nižjo od 90 točk, vam priporočamo, da posnamete nekaj res dobrih voženj in si s tem dvignete skupno oceno na vsaj 90 točk. Prepričani smo, da boste poleg pridobljenega popusta pri zavarovanju s tem postali tudi varnejši voznik.

Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do spremembe načina točkovanja, pri čemer sprememba ne vpliva na točkovanje že opravljenih voženj.

 

9. Popusti

Če se boste izkazali kot varen voznik in bo vaša skupna ocena voženj vsaj 90 točk, vam v Zavarovalnici Triglav ponujamo različne popuste pri sklenitvi zavarovanja:

a. Do 25 % popust pri avtomobilskem zavarovanju:

Pri zbiranju popustov mora biti skupni rezultat voženj vedno vsaj 90 točk. Maksimalni seštevek popusta je omejen na 25 %.

b. Znižano doplačilo za mladega voznika:

Popuste pri zavarovanju uveljavite s kodo, ki jo lahko pridobite v aplikaciji DRAJV, ko izpolnite pogoje, navedene v 8. točki.

Pravila uporabe kod za popuste:

Pridobljeno kodo za popust lahko uporabite pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pod naslednjimi pogoji:

 

10. Ostala določila

Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico, da aplikacijo DRAJV spremeni, zamenja ali nadgradi, po predhodnem obvestilu tudi umakne. Ob nadgradnji aplikacije vam priporočamo, da si jo takoj posodobite, saj boste le tako lahko izkoristili nove funkcionalnosti in popuste.

V primeru težav z uporabo aplikacije ali njenega nepravilnega delovanja se obrnite na naš klicni center, na brezplačno telefonsko številko 080 2864 ali na elektronski naslov drajv@triglav.si.

Vse zlorabe aplikacije in popustov, ki izhajajo iz nje, so kaznive.

Pogoji uporabe aplikacije se lahko spremenijo po predhodni objavi na spletni strani in opozorilu uporabniku ob posodobitvi aplikacije.

 

11. Politika zasebnosti

V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo na podlagi vaše uporabe naše programske opreme. Z uporabo programske opreme oziroma s tem, ko nam posredujete vaše osebne podatke, soglašate, da lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja Pogojev uporabe aplikacije DRAJV.

Določila tega poglavja Pogojev uporabe aplikacije DRAJV se nanašajo na:

 

Podatki, ki nam jih posredujete

Z uporabo storitve nam posredujete naslednje osebne podatke:

 

Informacije, ki jih zbiramo z aplikacijo

Če uporabljate aplikacijo, lahko prek avtomatiziranega sistema zbiramo naslednje podatke:

 

Informacije, ki jih zbiramo na spletni strani

Kot večina spletnih strani tudi naša spletna stran uporablja tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletne strani in napravi, s katero dostopate do spletne strani.

 

Namen obdelave osebnih podatkov

Podatke, ki nam jih posredujete oziroma jih zbiramo z aplikacijo ali prek spletne strani, uporabljamo za:

 

Uporaba osebnih podatkov

Uporabnik aplikacije dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, osebni podatki, zbrani iz aplikacije, obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica.

Uporabnik aplikacije dovoljuje zavarovalnici, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke, zbrane iz aplikacije za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja bonitetnih programov, zase in za družbe Skupine Triglav v Sloveniji ter jih posreduje v obdelavo za enake namene družbam Skupine Triglav, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo, dejavnostjo zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ali dejavnostjo upravljanja finančnih skladov. Družbe Skupine Triglav so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na www.triglav.eu.

Osebne podatke iz prejšnjih odstavkov, razen občutljivih osebnih podatkov, lahko za namene iz prejšnjih odstavkov obdelujejo tudi pooblaščene družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja in pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o pooblaščenih družbah je dostopna na www.triglav.si.

Uporabnik aplikacije lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

Zbiranje podatkov o geolokaciji

Upravljavec lahko zaradi zagotavljanja storitve in za druge zgoraj opredeljene namene obdeluje naslednje geolokacijske podatke: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), hitrost, smer, prevožena pot in nadmorska višina, ter druge diagnostične kode in podatke o vožnji.

Lahko se tudi odločite za izklop zbiranja podatkov o geolokaciji, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »Lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, kot so deljenje podatkov o lokaciji, še vedno pa bodo na voljo druge možnosti aplikacije, na primer historični pregled podatkov in drugi podatki, ki niso povezani s podatki o geolokaciji.

 

Prenos podatkov

Upravljavec lahko podatke, vključno z osebnimi podatki in podatki o geolokaciji, deli s tretjimi osebami, ki v njegovem imenu in za njegov račun izvajajo storitev, vključno z administracijo raziskav, tehnično podporo in podporo uporabnikom, logističnimi storitvami in zagotavljanjem elektronske pošte ter analitike podatkov. Tovrstne tretje osebe so pogodbeno in na podlagi zakona obvezane, da varujejo osebne podatke, ter jih smejo obdelovati le v obsegu in za namen, določen s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, sklenjeno z upravljavcem.

 

Prenos podatkov zunaj teritorija držav članic EU

Storitev je v celoti bazirana na strežnikih na območju držav članic EU. Če uporabljate storitev v tretjih državah (zunaj EU), se morate zavedati, da se zaradi zagotavljanja storitve vaše informacije lahko prenašajo, shranjujejo in obdelujejo v tretjih državah, kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ne predpisuje tako visokih standardov kot v državah članicah EU.

Z uporabo storitve v tretjih državah soglašate, da se lahko vaši osebni podatki prenašajo in posredujejo subjektom, ki so v teh tretjih državah.

 

Pravice in obveznosti

Obveščamo vas, da imate kot posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo, pravico do seznanitve, vpogleda, prepisa, kopiranja, popravka, dopolnitve, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov.

Zgornje pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslednji naslov upravljavca: Zavarovalnica Triglav, d.d., Enota za odnose s strankami, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Kljub morebitnemu preklicu privolitve lahko upravljavec vaše osebne podatke nadalje obdeluje, če ga k temu obvezujejo določbe zakona, predvsem, ne pa izključno, Zakona o zavarovalništvu, drugi slovenski ali evropski pravni akti, sodne odločbe ali odločitve pristojnih ustanov.

 

12. Omejitev odgovornosti

Zavarovalnica Triglav ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane uporabnikom aplikacije ali tretjim osebam zaradi nepravilne uporabe aplikacije ali zaradi kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil.

 

13. Pritožbeni postopek

Zoper ravnanje Zavarovalnice Triglav je dovoljena pisna pritožba, ki jo obravnava zavarovalnica v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Pravilnikom o internem pritožbenem postopku. Pritožba se vloži pisno na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov pohvale.pritozbe@triglav.si.

 

Ljubljana, 16. 3. 2016