POGOJI UPORABE APLIKACIJE DRAJV

 

1. DRAJV

V Zavarovalnici Triglav, d. d., brezplačno in vsakomur ponujamo možnost uporabe mobilne aplikacije DRAJV, ki deluje na osnovi telematike. Z uporabo aplikacije DRAJV lahko vozniki analizirajo svoje vožnje, spremljajo vozne navade, jih izboljšujejo in prihranijo pri avtomobilskem zavarovanju. Aplikacija je izredno preprosta za uporabo in omogoča takojšno povratno informacijo.

Aplikacija DRAJV se uporablja za zbiranje in prikaz podatkov o vožnji. Med vožnjo se izvaja proces zbiranja podatkov, ki ni moteč za voznika. Po končani vožnji aplikacija pripravi poročilo, ki vsebuje pregled poti, prekoračitve hitrosti in druge nepravilnosti, ki so se zgodile na poti, ter končni rezultat, ki določa kakovost in varnost vožnje.

Glavne funkcionalnosti aplikacije DRAJV so:

 

2. Kaj potrebujete za uporabo mobilne aplikacije DRAJV

Mobilna aplikacija DRAJV je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android ali iOS in vgrajenim GPS-sistemom. Potrebna verzija posameznega operacijskega sistema je zapisana na spletni strani http://drajv.triglav.si/faq. Mobilno aplikacijo si lahko uporabniki na pametni telefon brezplačno naložijo v ustrezni trgovini: za telefone z operacijskim sistemom Android obiščejo Google Play, za telefone z operacijskim sistemom iOS pa App Store.

 

3. Brezplačna uporaba in registracija

Uporaba aplikacije je brezplačna, po ceniku operaterja se uporabniku aplikacije zaračuna le prenos podatkov. Za uporabo aplikacije se je potrebno registrirati, in sicer z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, naslov, rojstni datum in elektronski naslov.

 

4. GPS in prenos podatkov

Pri snemanju voženj morate imeti vklopljen GPS, na kar vas bo aplikacija tudi opozorila. Po končanem snemanju vožnje lahko preverite oceno vožnje, za kar pa morate imeti vklopljen mobilni prenos podatkov ali vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi. Izračun ocene vaše posamezne vožnje zahteva manj kot 0,1 MB prenosa podatkov, minimalen prenos podatkov pa zahteva še prikaz preteklih rezultatov voženj, izzivov, prikaz zemljevidov in brskanje po zemljevidu. Prenos podatkov se zaračuna po ceniku operaterja in je v celoti strošek uporabnika. Večina uporabnikov pametnih telefonov ima pri svojem operaterju že izbran paket, v katerega je vključena določena količina prenosa podatkov, zato se o tem pozanimajte pri mobilnem operaterju. Za snemanje voženj morate imeti torej vklopljen samo GPS, in ker ta storitev ni plačljiva, lahko svoje vožnje brez skrbi snemate tudi v tujini. Kadar gostujete v tujem omrežju, bodite previdni le pri izračunu ocene vožnje. Izračuna ocene vožnje vam namreč ni treba narediti takoj po končani vožnji – to lahko izvedete kadar koli pozneje, npr. ko ste v omrežju domačega operaterja ali povezani v omrežje Wi-Fi.

 

5. Morebitne težave

Aplikacija DRAJV je sama po sebi majhen porabnik baterije. Ker pa morate imeti med snemanjem vožnje vklopljen GPS, se lahko baterija telefona izprazni hitreje kot sicer. Če je stanje baterije nizko, vam svetujemo, da snemanje vožnje zaključite oziroma vožnje sploh ne začnete snemati. Če se zaradi prazne baterije vaš telefon izklopi, se lahko zgodi, da vaša vožnja ne bo zabeležena. To se lahko izjemoma zgodi še v nekaterih sicer redkih primerih: slab signal, težave z GPS in druge tehnične težave na strani uporabnikovega telefona. V teh primerih podatkov o vožnji ni mogoče obnoviti, za kar Zavarovalnica Triglav, d. d. ne prevzema odgovornosti.

 

6. Položaj telefona in zagon aplikacije

Ob začetku snemanja in med vožnjo mora biti vaš telefon ves čas pravilno nameščen. Predlagamo vam, da telefon pred začetkom vožnje namestite v varen nosilec za telefone ali na varno odlagalno mesto, saj vas lahko v primeru prometne nesreče nepritrjeni predmeti v vozilu poškodujejo. Zgornji del telefona mora biti obrnjen proti sprednji strani vozila, zaslon telefona pa mora biti zgoraj. Preverite, ali je telefon postavljen dovolj trdno, da med vožnjo ne bo zdrsnil. Med snemanjem vožnje vse funkcionalnosti telefona delujejo nemoteno, prav tako tudi klici. Telefoniranje in uporabo telefona med vožnjo vam močno odsvetujemo. Pri vožnji morate upoštevati pravila varne vožnje in cestnoprometne predpise. Upoštevajte dejstvo, da je zbranost pri vožnji zelo pomembna za varno vožnjo, zato poskrbite, da aplikacijo zaženete pred začetkom vožnje in snemanje zaključite po opravljeni vožnji, med vožnjo pa vso pozornost namenite izključno vožnji.

Aplikacijo DRAJV na telefonu uporabljajte le kot voznik vozila. Kadar ste v avtomobilu kot sopotnik, voženj ne snemajte, saj je potrebno ocenjevati lastno vožnjo. Aplikacijo DRAJV lahko uporablja kdorkoli, do popusta pa so upravičene samo fizične osebe, stranke Zavarovalnice Triglav, d. d. Ocena voženj se lahko uporablja le za potrebe dodeljevanja popusta pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav, d. d.

OPOZORILO: Vsakršen premik telefona lahko vpliva na zaznavanje sil in poslabša končno oceno take vožnje.

 

7. Kako aplikacija snema vašo vožnjo

Aplikacija DRAJV med snemanjem vožnje meri hitrost, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. DRAJV ima prednaložene podatke o tem, kolikšne so hitrostne omejitve na določenih odsekih cest, in pri vaši vožnji sproti zaznava vse prekoračitve. Vir prostorskih podatkov za ceste v Sloveniji je podjetje Monolit, d. o. o. Na oceno vožnje vpliva višina prekoračitve hitrosti - višja prekoračitev dovoljene hitrosti prinaša slabšo oceno vožnje. V skladu z veljavnim Zakonom o pravilnih cestnega prometa in o voznikih so mogoča določena odstopanja (toleranca), pri čemer prekoračitve hitrosti do 5 km/h oziroma do 7 km/h ne vplivajo negativno na končni rezultat.

 

8. Točkovanje

Doseženo število točk se izračuna na podlagi vaše vožnje: upoštevajo se hitrostne omejitve in delovanje čezmernih sil (pri pospeševanju, zaviranju in vožnji v ovinek). Skupno je mogoče pridobiti največ 100 točk. Ocena temelji na kompleksno postavljenih parametrih in je kombinacija navedenih meril, od katerih ima največji vpliv upoštevanje hitrostnih omejitev, sledijo pa sile pri zaviranju, pospeševanju, vožnji v ovinek in tip ceste, po kateri vozite.

Pri skupnem točkovanju – končni oceni/rezultatu upoštevamo vse vaše vožnje. Za izpolnitev pogojev za popust morate posneti vsaj 10 voženj, ki so daljše od 3 km, skupno število prevoženih kilometrov mora biti 300 ali več. Ob tem morate izpolniti tudi merilo doseženih vsaj 90 točk ali več. Ob tem pa:

Z nadaljevanjem snemanja voženj lahko popust povečujete z mesečno posnetimi vožnjami v skupni dolžini vsaj 100 oz. 200 kilometrov in skupnem rezultatu vsaj 90 točk.

Svetujemo vam, da ste pri pridobivanju zadostnega števila točk potrpežljivi. Če imate prevoženih že več kot 300 km in imate skupno oceno, nižjo od 90 točk, vam priporočamo, da posnamete nekaj res dobrih voženj in si s tem dvignete skupno oceno na vsaj 90 točk. Prepričani smo, da boste poleg pridobljenega popusta pri zavarovanju s tem postali tudi varnejši voznik.

Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do spremembe načina točkovanja, pri čemer sprememba ne vpliva na točkovanje že opravljenih voženj.

 

9. Popusti

Če se boste izkazali kot varen voznik in bo vaša skupna ocena voženj vsaj 90 točk, vam v Zavarovalnici Triglav ponujamo različne popuste pri sklenitvi zavarovanja:

a. Do 25 % popust pri avtomobilskem zavarovanju:

Pri zbiranju popustov mora biti skupni rezultat voženj vedno vsaj 90 točk. Maksimalni seštevek popusta je omejen na 25 %.

b. Znižano doplačilo za mladega voznika:

Popuste pri zavarovanju uveljavite s kodo, ki jo lahko pridobite v aplikaciji DRAJV, ko izpolnite pogoje, navedene v točki 8.

Pravila uporabe kod za popuste:

Pridobljeno kodo za popust lahko uporabite pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pod naslednjimi pogoji:

 

10. Ostala določila

Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico, da aplikacijo DRAJV spremeni, zamenja ali nadgradi, po predhodnem obvestilu tudi umakne. Ob nadgradnji aplikacije vam priporočamo, da si jo takoj posodobite, saj boste le tako lahko izkoristili nove funkcionalnosti in popuste.

V primeru težav z uporabo aplikacije ali njenega nepravilnega delovanja se obrnite na naš klicni center, na brezplačno telefonsko številko 080 2864 ali na elektronski naslov drajv@triglav.si.

Vse zlorabe aplikacije in popustov, ki izhajajo iz nje, so kaznive.

Pogoji uporabe aplikacije se lahko spremenijo po predhodni objavi na spletni strani in opozorilu uporabniku ob posodobitvi aplikacije.

 

11. Varstvo osebnih podatkov

V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k Pogojem uporabe aplikacije DRAJV, lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja Pogojev uporabe aplikacije DRAJV.

Zavarovalnica Triglav, d. d., v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, obdeluje naslednje osebne podatke svojih strank:

Podatki, ki nam jih posredujete

Z uporabo aplikacije DRAJV nam posredujete naslednje osebne podatke:

Podatki, ki jih zbiramo z aplikacijo

Če uporabljate aplikacijo, lahko preko avtomatiziranega sistema zbiramo naslednje osebne podatke:

Podatki, ki jih zbiramo na spletni strani

Kot večina spletnih strani tudi triglav.si in drajv.triglav.si uporabljata tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletne strani in napravi, s katero dostopate do spletne strani. Več informacij o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani triglav.si.

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, obdelujemo za naslednje namene:

Hramba podatkov

Zavarovalnica vaše osebne podatke, pridobljene preko mobilne aplikacije DRAJV,1 hrani še 5 let po prenehanju njene uporabe. Osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe, kamor sodijo tudi podatki o pridobljenih popustih in kodah, ki so bile vnovčene za popust, zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe. Enako velja za podatke, pridobljene na podlagi zakona. Podatki, pridobljeni na podlagi privolitve posameznika se hranijo do njenega preklica. Ostale osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na podlagi zakona, zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe, podatke, pridobljene na podlagi strankine privolitve, pa do preklica le-te.

Pravice posameznikov

Uporabnik mobilne aplikacije DRAJV lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

V primeru, da posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo mobilne aplikacije DRAJV, ne pristopi k tem splošnim pogojem, mobilne aplikacije DRAJV ne more več uporabljati. V tem primeru bo Zavarovalnica Triglav izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke o že zbranih ugodnostih in popustih, pridobljenih pred sprejemom teh splošnih pogojev, za katere posamezniku še ni bila izdana koda za popust, v 1 letu od sprejema teh spremenjenih splošnih pogojev mobilne aplikacije DRAJV.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice.

Zbiranje podatkov o geolokaciji

Upravljavec lahko zaradi zagotavljanja storitve in za druge zgoraj opredeljene namene obdeluje naslednje geolokacijske podatke: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), hitrost, smer, prevožena pot in nadmorska višina, ter druge diagnostične kode in podatke o vožnji.

Lahko se tudi odločite za izklop zbiranja podatkov o geolokaciji, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »Lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, kot so deljenje podatkov o lokaciji, še vedno pa bodo na voljo druge možnosti aplikacije, na primer historični pregled podatkov in drugi podatki, ki niso povezani s podatki o geolokaciji.

Uporabniki in druge osebe, ki obdelujejo osebne podatke

Zavarovalnica Triglav, d. d., osebnih podatkov uporabnikov mobilne aplikacije DRAJV ne posreduje tretjim osebam.

Izjema so lahko:

Prenos podatkov zunaj teritorija držav članic EU

Storitev je v celoti bazirana na strežnikih na območju držav članic EU. Če uporabljate storitev v tretjih državah (zunaj EU), se morate zavedati, da se zaradi zagotavljanja storitve vaše informacije lahko prenašajo, shranjujejo oz. obdelujejo v tretjih državah, kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ne predpisuje tako visokih standardov kot v državah članicah EU.

 

12. Omejitev odgovornosti

Zavarovalnica Triglav ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane uporabnikom aplikacije ali tretjim osebam zaradi nepravilne uporabe aplikacije ali zaradi kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil.

 

13. Pritožbeni postopek

Zoper ravnanje Zavarovalnice Triglav je dovoljena pisna pritožba, ki jo obravnava zavarovalnica v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Pravilnikom o internem pritožbenem postopku. Pritožba se vloži pisno na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov pohvale.pritozbe@triglav.si.

Posameznik ima pravico vložiti tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Končne določbe

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije DRAJV so objavljeni na spletni strani drajv.triglav.si. 

Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh splošnih pogojev. Uporabniki mobilne aplikacije DRAJV bodo o vseh spremembah splošnih pogojev obveščeni preko aplikacije DRAJV in/ali preko elektronske pošte. Če uporabnik mobilne aplikacije DRAJV v 15 dneh od objeva spremembe teh splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da spremenjene splošne pogoje sprejema in ga zavezujejo.

Morebitne spore uporabnik mobilne aplikacije DRAJV in Zavarovalnica Triglav prvenstveno rešujeta z medsebojnim dogovorom, sicer je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 21. 5. 2018