Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Doživetje vožnje z Mustangom«

 

1. člen - Splošne določbe

»Doživetje vožnje z Mustangom« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo organizira Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5063345, davčna številka: 80040306 (v nadaljevanju Organizator).

 

2. člen - Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 1. 5. 2017 do vključno 31. 5. 2017 (do 24. ure) in poteka preko mobilne aplikacije DRAJV, ki je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android (4.3 in novejši) ali iOS (8.0 in novejši).

 

3. člen - Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre iz Službe za inovacije in digitalizacijo poslovanja ter njihovi bližnji svojci.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Vse, ki se bodo v nagradno igro prijavili večkrat, bomo pri žrebu upoštevali samo enkrat. Tako imajo vsi udeleženci enake možnosti, da osvojijo nagrado.

Sklenitev zavarovalne pogodbe pri Organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. člen - Opis nagrad

Vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR (z DDV).

 

5. člen - Postopek izbora nagrajencev

Iz vsake od štirih ekip bo nagrado prejel najboljši član posamezne ekipe. Za najboljšega se šteje tisti, ki bo z DRAJV-om prevozil največ voženj (na dan se upošteva največ ena vožnja) in v primeru izenačenja dodatno štejejo prevoženi kilometri – največ prevoženih DRAJV kilometrov.

Dodatno bomo iz vsake ekipe izžrebali po enega srečneža, ki bo prav tako prejel nagrado.

Žrebanje bo potekalo dne 2. 6. 2017, na sedežu družbe Organizatorja, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, v Službi za inovacije in digitalizacijo poslovanja.

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d. Izžrebani bodo 4 nagrajenci in 5 rezervnih nagrajencev, ki bodo dobili nagrado, če bi kdo od nagrajencev nagrado odklonil.

Organizator nagradne igre bo vse nagrajence o rezultatih žrebanja obvestil še isti dan na e-naslov, ki so ga vnesli v aplikacijo DRAJV ob prijavi v nagradno igro. Nagrajenec mora z odgovorom na sporočilo potrditi ali zavrniti udeležbo oz. prejem nagrade.

Nagrajenci, ki so v letu 2017 že prejeli kakršnokoli nagrado iz naslova DRAJV izzivi, do tokratne nagrade niso upravičeni.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

6. člen - Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade navedene v 4. členu teh pravil in pogojev.

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini, menjava za denar ni možna.

Organizator nagradne igre bo organiziral doživetje vožnje z Mustangom 9. 6. 2017. Nagrajenec bo o podrobnostih dogodka obveščen najmanj 3 delovne dni pred izvedbo dogodka. Nagrajenec se obvezuje, da bo na dogodek prišel pravočasno in bo upošteval navodila organizatorja.

Organizator ni zavezan javno objaviti imen izžrebanih nagrajencev ali obvestiti sodelujočih, da niso bili izžrebani.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

 

7. člen - Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri Organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva, elektronski naslov, telefonsko številko, datum poteka avtomobilskega zavarovanja) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Udeleženec tudi dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namen neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja.

Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za inovacije in digitalizacijo poslovanja, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

 

8. člen - Reševanje pritožb

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: pohvale.pritozbe@triglav.si. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

 

9. člen - Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljana na spletni strani drajv.triglav.si.

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Prav tako si Organizator pridržuje pravico do povečanja nabora in števila nagrad, o čemer bo javnost obvestil na spletni strani drajv.triglav.si.

Pravila nagradne igre začnejo veljati 1. 5. 2017, z začetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, dne 1. 5. 2017