Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »DRAJV praznični december 2017«

 

1. Splošne določbe

»DRAJV praznični december 2017« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo organizira Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5063345, davčna številka: 80040306 (v nadaljevanju Organizator).

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 1. 12. 2017 do vključno 31. 12. 2017 (do 24. ure) in poteka preko mobilne aplikacije DRAJV, ki je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android (5.0 in novejši) ali iOS (9.0 in novejši).

 

3. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pogoji za sodelovanja v nagradni igri:

 

Posamezno značko se pridobi na podlagi uspešno opravljenega DRAJV izziva, ki je opisan v aplikaciji DRAJV.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi bližnji svojci.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Vse, ki se bodo v nagradni igro prijavili večkrat, bomo upoštevali samo enkrat. Tako imajo vsi udeleženci enake možnosti, da so izžrebani.

Sklenitev zavarovalne pogodbe pri Organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Opis nagrad

40 x  komplet brisalcev Bosch Aero Twin za vetrobransko steklo osebnega vozila.

Vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR (z DDV).

 

5. Postopek izbora nagrajencev

Žrebanje bo potekalo 4. 1. 2018 na Zavarovalnici Triglav, d. d., v Službi za inovacije in digitalizacijo poslovanja, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d. Komisija bo izžrebala 40 nagrajencev in dodatno 5 rezervnih nagrajencev, ki bodo dobili nagrado, če bi kateri od nagrajencev zamudili rok iz 7. točke ali pa bi nagrado odklonili.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

 

6. Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade navedene v 4. členu tega dokumenta.

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini, menjava za denar ni možna.

Organizator nagradne igre bo vse nagrajence  obvestil o rezultatih žrebanja v roku petih delovnih dni po žrebanju. Izžrebanci bodo obveščeni po elektronski pošti. Z odgovorom na to sporočilo in posredovanjem podatkov o vozilu za pripravo ustreznih brisalcev, bodo nagrajenci potrdili, da se strinjajo s prejeto nagrado.

Organizator ni zavezan javno objaviti imen izžrebanih nagrajencev ali obvestiti sodelujočih, da niso bili izžrebani.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

 

7. Davki in akontacija dohodnine

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri Organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva, elektronski naslov, telefonsko številko, datum poteka avtomobilskega zavarovanja) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Udeleženec tudi dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namen neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja.

Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Služba za inovacije in digitalizacijo poslovanja, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Če nagrajenec v roku 14 dni po prejemu elektronskega oziroma pisnega obvestila o prejeti nagradi, ne bo poslal zgoraj navedene podpisane izjave, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

 

8. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri Organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva, elektronski naslov, telefonsko številko, datum poteka avtomobilskega zavarovanja ter davčno številko, v primeru, da bo udeleženec tudi prejemnik nagrade) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad ter akontacijo dohodnine. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Udeleženec tudi dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namen neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja.

Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Služba za razvoj prodaje zavarovanj, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

 

9. Reševanje pritožb

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno in pristojno sodišče v Ljubljani.

 

10. Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljana na spletni strani http://drajv.triglav.si/izzivi.

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, o čemer bo javnost obvestil na spletni strani triglav.si in drajv.triglav.si.

 

Pravila nagradne začnejo veljati 1. 12. 2017, z začetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, dne 30. 11. 2017